VIKTIG INFORMASJON

OM BETON CIRE

Produkterklæring MM Beton Cire

  1. MM Beton Cire er et designprodukt som bygger på Portlandsement, Pigment og Akrylpolymere og er et halvfabrikat. MM Beton Cire skal alltid blandes i henhold til produsenten anvisninger. MM Beton Cire kan brukes på gulv, vegg, trapp, innredning o.l. I både tørre og våte rom. Underlaget skal være rent, tørt, fast og stabilt. Sprekker og riss må behandles før pålegging av Beton Cire. På gulv og i våte rom skal alltid hele systemet brukes. NivOgrip/Medium og 2 ganger Finition. Det må tas hensyn til at kapillær sug kan oppstå i overgang mellom for eksempel keramisk flis på gulv og MM Beton Cire på vegg. På grunn av muligheter for fuktflekker som kan oppstå i Beton Cire under lakken anbefaler vi ikke at det legges MM Beton Cire på gulv i dusj sone dersom man ikke har toleranse for slike flekker.
  2. MM Beton Cire skal monteres av håndverkere som er kurset i og har forståelse for hvordan produktet blandes og klargjøres i forhold til pulver, pigmenter og polymere og kunne vurdere om underlaget er egnet for MM Beton Cire. Duri Fagprofil har kun ansvar for kvaliteten på produktet Beton Cire, ikke for underlag og utførelse. Alle flater vil få sitt eget uttrykk. Det er ikke mulig å lage samme uttrykk på hele flaten, det vil være avvik.
  3. Montering av MM Beton Cire skal utføres i henhold til Moderne Methode sine anvisninger og systemer med grunnsparkel NivoGrip/Medium og 2 ganger toppsparkel Finition. Ferdig flate skal behandles/lakkeres med en egnet overflatebehandling i forhold til bruken. Dette for å gi Beton Cire en renholds vennlig overflate samt å beskytte mot flekker o.l. Duri Fagprofil har ikke ansvar for feil som oppstår som følge av feil bruk eller feil/mangelfull overflatebehandling. Dersom det oppstår hakk/riper eller andre skader i lakkoverflaten vil dette bli synlige skader på lik linje med et parkettgulv dersom det blir utsatt for vann på overflaten. Det vil bli mørke flekker.
  4. MM Beton Cire vil på grunn av at det legges i tynne sjikt, alltid avspeile underlaget. Dette betyr at man må stille krav til at underlaget må være i henhold til NS 3420 toleranseklasse B +- 3mm på 2m. Underlaget skal være fritt for synlige skjøter, riss og sprekker. Slike underlag må behandles med egnet løsning for å hindre at det blir synlig i overflaten. Et slett underlag vil gi et godt utseende på Beton Cire.
  5. Duri Fagprofil forventer at den som utfører behandlinger med MM Beton Cire er innforstått med det som står i punktene over og kontakter oss dersom det er uklarheter i forhold til utførelse av MM Beton Cire. Reklamasjoner i ettertid som følge av feil bruk, påføring eller andre ting som burde vært avklart med Duri Fagprofil på forhånd vil ikke bli behandlet som reklamasjon.
 Duri Fagprofil AS.